Detail předmětu

Inženýrská geodézie

DEB066 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Rozbory přesnosti měření a vytyčování základních geometrických veličin. Dvojstupňová analýza přesnosti polohových vytyčovacích úloh. Kontrola parametrů vytyčování v investiční výstavbě. Lokální účelové geodetické sítě – metody budování, kombinace měřických technologií, optimalizační postupy. Přesné aplikace GPS statických a kinematických metod v inženýrské geodézii. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí (obecná analýza, metody vyhodnocení, hodnocení stability bodů, interpretace výsledků). Speciální problémy inženýrské geodézie při výstavbě podzemních děl.

Garant předmětu

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání rozšířených znalostí soudobých technologií a metod inženýrské geodézie, zejména z hledisek vývoje přístrojové techniky, metod sběru dat a pokročilých postupů jejich zpracování a vyhodnocení. Společné zpracování měřických dat pořízených různými technologiemi. Výstupem studia jsou znalosti pokročilých metod a technologií soudobé inženýrské geodézie.

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Metody vyrovnání geodetických sítí. Základy družicových metod, GPS. Metody statistické analýzy a zpracování dat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Současné metody rozborů přesnosti, dvojstupňové rozbory přesnosti metod vytyčení polohy.
2. Kontrolní a ověřovací měření, kontrola vytyčení, vyhodnocení finálních parametrů.
3. Speciální lokální sítě pro inženýrské účely, kombinace a integrace různorodých měření.
4. GPS v inženýrské geodezii, přesné aplikace statických a kinematických metod.
5. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí, pokročilá deformační analýza, moderní přístupy.
6. Měření v podzemí, vytyčování a kontrolní měření tunelových staveb.