Detail předmětu

Geodetické sítě

DEB059 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Nebeské a terestrické referenční systémy. Geodetické a gravimetrické sítě. Rotace Země. Struktura a dynamika Země. Geodetické základy – vývoj. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. Globální geodetický observační systém.

Garant předmětu

doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá souhrné znalosti o geodetických referenčních systémech a referenčních rámcích, souřadnicových systémech a jejich realizacích v geodetických sítích. Podrobný vývoj geodetických základů v ČR (trigonometrické, nivelační, tíhové a družicové sítě). Globální geodetický observační systém.

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Principy měření a jejich zpracování v geodetických sítích. Základní znalosti z teoretické geodézie. Přehled o problematice polohových, výškových a tíhových základů. Principy družicových měření. Přehled o souřadnicových systémech.

Korekvizity

Analýza měřických dat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Student bude navštěvovat přednášky a konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Students zakončí předmět ústní zkouškou, během které prokáže dostatečné znalosti z tohoto předmětu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní jednotky a konstanty, časové systémy.
2. Nebeské referenční systémy, precese, nutace, mezinárodní nebeský referenční systém.
3. Globální systémy pevně spojené se Zemí, pohyb pólu, variace geocentra, terestrický referenční systém.
4. Tíhové pole a lokální astronomické systémy.
5. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace.
6. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace.
7. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR.
8. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření.
9. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích.
10. Globální geodetický observační systém.