Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební fyziky

DBB013 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Vybrané kondenzační problémy: neizotermická kondenzace, modely DIAL, DRAL, IM-TDR a IM-TIR. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony ap.). Vybrané problémy z vedení, proudění a záření tepelné energie: konvekce a radiace mezi šedými tělesy, kombinovaný přenos tepla.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s pokročilými partiemi kondenzace a přenosu zářivého tepla v budovách. Tyto partie zvládnou také numericky.

Prerekvizity

Základní znalost stavební tepelné techniky.

Korekvizity

Infinitesimální počet

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou psát eseje zaměřené ke studované problematice. Eseje budou hodnoceny stupni A, B, C, D a F.

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace.
2. Kondenzační model DIAL.
3. Kondenzační model DRAL.
4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL a DRAL.
5. Neustálené vedení tepla.
6. Pokles dotykové teploty.
7. Přestup tepla na fázovém rozhranní.
8. Tepelná konvekce.
9. Tepelné záření.
10. Záření mezi šedými plochami.
11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené vzduchové mezery.
12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony) – odvození analytických vztahů.
13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.