Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební fyziky

Akademický rok 2022/23

DBB013 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKC-S letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DKA-S letní semestr 1. ročník

Vybrané kondenzační problémy: neizotermická kondenzace, modely DIAL, DRAL, IM-TDR a IM-TIR. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony ap.). Vybrané problémy z vedení, proudění a záření tepelné energie: konvekce a radiace mezi šedými tělesy, kombinovaný přenos tepla.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.


Znalosti

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.


Osnova

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace.
2. Kondenzační model DIAL.
3. Kondenzační model DRAL.
4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL a DRAL.
5. Neustálené vedení tepla.
6. Pokles dotykové teploty.
7. Přestup tepla na fázovém rozhranní.
8. Tepelná konvekce.
9. Tepelné záření.
10. Záření mezi šedými plochami.
11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené vzduchové mezery.
12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony) – odvození analytických vztahů.
13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.

Prerekvizity

Základní znalost stavební tepelné techniky.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255935

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace.
2. Kondenzační model DIAL.
3. Kondenzační model DRAL.
4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL a DRAL.
5. Neustálené vedení tepla.
6. Pokles dotykové teploty.
7. Přestup tepla na fázovém rozhranní.
8. Tepelná konvekce.
9. Tepelné záření.
10. Záření mezi šedými plochami.
11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené vzduchové mezery.
12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony) – odvození analytických vztahů.
13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.