Detail předmětu

Regresní modely

Akademický rok 2022/23

DAB037 předmět zařazen v 20 studijních plánech

DPC-V zimní semestr 1. ročník

DPC-E zimní semestr 1. ročník

DKC-E zimní semestr 1. ročník

DPA-E zimní semestr 1. ročník

DKA-E zimní semestr 1. ročník

DKC-S zimní semestr 1. ročník

DPC-S zimní semestr 1. ročník

DPA-S zimní semestr 1. ročník

DKA-S zimní semestr 1. ročník

DKC-V zimní semestr 1. ročník

DKA-V zimní semestr 1. ročník

DPA-V zimní semestr 1. ročník

DKC-K zimní semestr 1. ročník

DPC-K zimní semestr 1. ročník

DKA-K zimní semestr 1. ročník

DPA-K zimní semestr 1. ročník

DKC-M zimní semestr 1. ročník

DPC-M zimní semestr 1. ročník

DKA-M zimní semestr 1. ročník

DPA-M zimní semestr 1. ročník

Vícerozměrné normální rozdělení, podmíněná rozdělení. Regresní funkce. Lineární regresní model. Nelineární regresní model. Analýza rozptylu. Faktorová analýza. Průběžná informace o možnosti využití statistického software při aplikacích probírané látky.

Garant předmětu

prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Cíl

Vytvoření předpokladů pro sofistikovanou aplikaci statistických metod.

Osnova

1. Vícerozměrné normální rozdělení,podmíněná rozdělení.
2. Regresní funkce.
3.–5. Základní lineární regresní model.
6.–7. Zobecněný lineární regresní model.
8. Singulární lineární regresní model.
9.–10. Analýza rozptylu.
11.–12. Faktorová analýza.
13. Nelineární regresní model.

Prerekvizity

Základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a lineární algebry – zákon rozdělení náhodné veličiny a vektoru, číselné charakteristiky náhodných veličin a vektorů a jejich bodové a intervalové odhady, podstata testování statistických hypotéz, řešení soustavy lineárních rovnic, inverzní matice.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

10 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252901

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vícerozměrné normální rozdělení,podmíněná rozdělení. 

2. Regresní funkce. 

3.–5. Základní lineární regresní model.

6.–7. Zobecněný lineární regresní model.

8. Singulární lineární regresní model.

9.–10. Analýza rozptylu.

11.–12. Faktorová analýza.

13. Nelineární regresní model.