Detail předmětu

Pravděpodobnost a matematická statistika

Akademický rok 2023/24

DAB031 předmět zařazen v 20 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

DPC-M letní semestr 1. ročník

DPC-K letní semestr 1. ročník

DPC-E letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

DPA-K letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DKC-M letní semestr 1. ročník

DKC-K letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

DKA-S letní semestr 1. ročník

DKA-M letní semestr 1. ročník

DKA-K letní semestr 1. ročník

DKA-E letní semestr 1. ročník

Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody. Průběžná informace o možnosti využití statistického software při aplikacích probírané látky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Správné pochopení základních pojmů a umění interpretace statistických výsledků.

Osnova

1.–8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
9.–13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Prerekvizity

Základy lineární algebry, derivování a integrování.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení. 9.–13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.