Detail předmětu

Pravděpodobnost a matematická statistika

DAB031 předmět zařazen v 20 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program DPA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program DKA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Garant předmětu

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Výsledky učení předmětu

Pravděpodobnost a matematická statistika je využívána v mnoha oblastech stavebního inženýrství. Cílem kurzu je zvládnout řešení praktických pravděpodobnostních problémů a používání základních statistických metod z oblasti intervalových odhadů parametrických funkcí, testování parametrických i neparametrických statistických hypotéz.

Prerekvizity

Základy lineární algebry, derivování a integrování.

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování je podmíněno odevzdáním individuálních zadání uložených učitelem. Závěrečný test je písemný, trvá 90 minut a obsahuje 4 početní příklady.

Cíl

Správné pochopení základních pojmů a umění interpretace statistických výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
9.–13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.