Detail předmětu

Stavební právo

Akademický rok 2023/24

BZA010 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-APS letní semestr 3. ročník

BPC-EVB zimní semestr 4. ročník

Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava přestupků. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s právním řádem České republiky se zaměřením na stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.

Znalosti

Absolvováním předmětu získají studenti znalosti právní problematiky v oblasti stavebního práva.

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.
3. Územní plánování, nástroje územního plánování.
4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
5. Ochrana životního prostředí, posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí.
6. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor.
7. Provádění staveb, užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov.
8. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
9. Přestupky. Vyvlastnění.
10. Technické požadavky na stavební výrobky. Nakládání s odpady.
11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
12. Živnostenský zákon.
13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. 2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. 3. Územní plánování, nástroje územního plánování. 4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí. 5. Ochrana životního prostředí, posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí. 6. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor. 7. Provádění staveb, užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov. 8. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 9. Přestupky. Vyvlastnění. 10. Technické požadavky na stavební výrobky. Nakládání s odpady. 11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy. 12. Živnostenský zákon. 13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků.