Detail předmětu

Projekt – Stavební podnik 1

Akademický rok 2023/24

BVA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E letní semestr 4. ročník

Zpracování rozpočtu stavebního objektu navrženého v rámci předmětu Projekt – Pozemní stavitelství. Sestavení celkových nákladů stavby a zpracování souhrnného rozpočtu. Využití programového vybavení pro rozpočtování a oceňování stavebních prací. Osvojení základních dovedností v oblasti rozpočtování a oceňování stavebních děl. Vypracování vybraných technických a ekonomických podkladů a dokumentace pro realizaci stavebního díla navrženým stavebním podnikem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zvládnout samostatně sestavit výkaz výměr a na základě něho vypracovat rozpočet stavebního objektu podle studentem zpracované projektové dokumentace. Osvojení dovedností z oblasti rozpočtování a kalkulací ve výstavbě.

Znalosti

Znalost samostatně sestavit výkaz výměr a na základě něho vypracovat rozpočet stavebního objektu.

Prerekvizity

Znalost problematiky cenové tvorby a kalkulací nákladů ve stavebnictví. Orientace v třídění a klasifikacích produkce ve stavebnictví. Požadují se uživatelské dovednosti při práci s oceňovacími podklady a se softwarem pro rozpočtování a kalkulace ve výstavbě.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do projektu.

2. Stavební objekt – výkaz výměr podle projektové dokumentace.

3. Stavební objekt – rozpočet s využitím software a směrné databáze cen.

4. Stavební subdodávka – výkaz výměr vybraných stavebních prací pro stavební podnik.

5. Stavební podnik – struktura, stavební činnost – vybrané stavební práce, pracovníci, majetek.

6. Stavební podnik – financování, účetní výkazy.

7. Stavební podnik – marketing vybraných stavebních prací a mezd.

8. Stavební subdodávka – individuální kalkulace cen stavebních prací podle financí a marketingu.

9. Stavební subdodávka – výrobní kalkulace.

10. Stavební podnik – kontroling nákladů

11. Kompletace projektu a prezentace výsledků.