Detail předmětu

Aplikace stavebních materiálů

Akademický rok 2023/24

BIB010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB letní semestr 1. ročník

Budou řešeny metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Ve cvičení budou prováděny praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Úvod, vlastnosti stavebních materiálů a environmentální vlastnosti stavebních materiálů.
2. Stavební kámen, kamenivo, recykláty jako náhrada kameniva.
3. Pojiva, malty, omítky a spojovací materiály (tmely, lepidla).
4. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky.
5. Keramika, keramické výrobky.
6. Dřevo – základní vlastnosti a zkoušení.
7. Dřevo – využití a výrobky.
8. Ocel a ostatní kovy.
9. Polymery, sklo a jejich aplikace.
10. Alternativní stavební materiály – druhy, využitelnost.
11. Materiály pro izolace (hydroizolace, tepelné izolace a izolace proti radonu).
12. Materiály pro nášlapné vrstvy podlah.
13. Závěrečné shrnutí.

Prerekvizity

Středoškolská znalost Matematiky, Fyziky a Chemie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, vlastnosti stavebních materiálů a environmentální vlastnosti stavebních materiálů. 2. Stavební kámen, kamenivo, recykláty jako náhrada kameniva. 3. Pojiva, malty, omítky a spojovací materiály (tmely, lepidla). 4. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky. 5. Keramika, keramické výrobky. 6. Dřevo – základní vlastnosti a zkoušení. 7. Dřevo – využití a výrobky. 8. Ocel a ostatní kovy. 9. Polymery, sklo a jejich aplikace. 10. Alternativní stavební materiály – druhy, využitelnost. 11. Materiály pro izolace (hydroizolace, tepelné izolace a izolace proti radonu). 12. Materiály pro nášlapné vrstvy podlah. 13. Závěrečné shrnutí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Správná laboratorní praxe, úvod do zkoušení stavebních materiálů. 2. Stavební kámen, kamenivo, recykláty jako náhrada kameniva. 3. Pojiva, malty, omítky a spojovací materiály (tmely, lepidla). 4. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky. 5. Keramika, keramické výrobky. 6. Dřevo - základní vlastnosti a zkoušení. 7. Dřevo – využití a výrobky. 8. Ocel a ostatní kovy. 9. Polymery, sklo a jejich aplikace. 10. Alternativní stavební materiály – druhy, využitelnost. 11. Materiály pro izolace (hydroizolace, tepelné izolace a izolace proti radonu). 12. Materiály pro nášlapné vrstvy podlah. 13. Tematická odborná exkurze.