Organizační struktura

Zaměstnanecké oddělení

Odborné zaměření

  • Komplexní odborné administrativně správní činnosti v oblasti zaměstnaneckých vztahů
  • Personální a mzdová administrativa fakulty
  • Výběrová a přijímací řízení pro obsazování pracovních míst fakulty
  • Činnost v oblasti správy mzdových prostředků fakulty a odměňování zaměstnanců
  • Správa sociálních záležitostí zaměstnanců dle Kolektivní smlouvy VUT a FAST
  • Souhrnné informace týkající se personální oblasti a zaměstnanosti najdete po přihlášení na Intraportál VUT pod záložkou Příručka pro zaměstnance: https://www.vut.cz/vut/podpora-zamestnancu/aktuality-f122429/pruvodce-pro-zamestnance-d233724/pruvodce-pro-zc-p231019

Kontaktní údaje

602 00 Brno, Veveří 331/95

zao@fce.vutbr.cz