Organizační struktura

Zaměstnanecké oddělení

Odborné zaměření

  • Komplexní odborné administrativně správní činnosti v oblasti zaměstnaneckých vztahů.
  • Personální a mzdová administrativa fakulty.
  • Výběrová a přijímací řízení pro obsazování pracovních míst fakulty.
  • Činnost v oblasti správy mzdových prostředků fakulty a odměňování zaměstnanců.
  • Správa sociálních záležitostí zaměstnanců dle Kolektivní smlouvy VUT a FAST.
  • Souhrnné informace týkající se personální oblasti a zaměstnanosti najdete po přihlášení na Intraportál VUT pod záložkou Příručka pro zaměstnance.
  • Úřední hodiny ZAO: PO-PÁ 9-11, 13-14 hodin.