Organizační struktura

Ústav stavební mechaniky

Odborné zaměření

 • Rozvoj teoretických metod stavební mechaniky
 • Zdokonalování a automatizace metod statického a dynamického řešení stavebních konstrukcí s přihlédnutím k reálným vlastnostem materiálu
 • Rozvoj moderních numerických metod
 • Modelování a identifikace mechanických soustav v interakci s prostředím
 • Identifikace parametrů modelů
 • Teorie a řešení lanových a zavěšených konstrukcí
 • Teorie spolehlivosti a numerické simulační metody
 • Modelování spolehlivosti stavebních konstrukcí
 • Vliv imperfekcí na spolehlivost ocelových konstrukcí
 • Degradační procesy a odhady životnosti konstrukcí
 • Lomově-mechanické parametry materiálů na silikátové i jiné bázi
 • Fraktalita lomových ploch/trhlin
 • Využití strojového učení a neuronových sítí ve stavební mechanice
 • Modelování vzpěru štíhlých konstrukcí
 • Chaotické chování nelineárních dynamických systémů
 • Homogenizace
 • Mezoúrovňové modelování heterogenních materiálů
 • Vývoj polynomiálního chaosu pro metamodelování
 • Únavové porušení stavebních konstrukcí
 • Sdružené multifyzikální úlohy

Členové

odborný asistent