Organizační struktura

Knihovnické informační centrum

Odborné zaměření

Zabezpečování informační podpory výuky, studia, vědy a výzkumu, zpřístupňování všech typů informačních zdrojů v souladu s potřebami vzdělávací, vědecké a výzkumné práce.

Kontaktní údaje

602 00 Brno, Veveří 331/95

+420 541147171-175
kic.fast@vut.cz
https://library.fce.vutbr.cz