Odborné zaměření

  • Vědecko-výzkumná oblast se primárně orientuje na nedestruktivní zkoušení a diagnostiku stavebních materiálů a konstrukčních prvků. Konkrétněji:
  • Měřící metody ve stavebnictví.
  • Automatizace měření a řízení experimentu počítačem.
  • Speciální vibro-akustická měření.
  • Metoda akustické emise.
  • Metoda impedanční spektroskopie.
  • Metoda impact-echo.
  • Studium stochastických jevů v materiálech.
  • Konfokální mikroskopie.