Organizační struktura

Ústav vodního hospodářství obcí

Odborné zaměření

  • Jímání a úprava vody
  • Doprava vody
  • Stokování
  • Čištění odpadních vod
  • Obnova vodohospodářské infrastruktury
  • Hospodaření s dešťovou vodou v budovách
  • Inženýrské sítě
  • Balneotechnika