Organizační struktura

Ústav vodního hospodářství obcí

Odborné zaměření

  • Jímání a úprava vody
  • Doprava vody
  • Odvádění odpadních vod
  • Čištění odpadních vod
  • Odpadové hodpodářství