Ing.

Zdenka Rosecká

Ph.D.

AIU – odborný asistent

+420 541 147 254
Zdenka.Rosecka@vut.cz

Publikace

 • 2020

  PILNÝ, O.; REMEŠ, J.; GOTTVALDOVÁ, J.; JUN, D.; PILNÝ, P. a kol. Virtuální realita ve stavební praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. 419 s. ISBN: 978-80-214-5912-0.
  Detail Odkaz

 • 2017

  ROUDNÁ, V.; ROSECKÁ, Z.; TICHÁ, A. VLIV FACILITY MANAGEMENTU NA OPTIMALIZACI NÁVRHU PROJEKTU. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5462-0.
  Detail

 • 2016

  ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROSECKÁ, Z. MONITORING THE LIFE CYCLE COSTS OF GREEN BUILDINGS AND THEIR OPTIMIZATION IN TERMS OF FACILITY MANAGEMENT. In 16 International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016, 2016. s. 457-464. ISBN: 978-619-7105-79-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2014

  HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Facility management as a competitive advantage for enterprises. In Enterprise and competitive environment. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-87106-74- 7.
  Detail

  HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Hodnocení kvality služeb facility managementu. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

 • 2013

  HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Facility management in chosen region in the Czech Republic. Nehnuteľnosti a bývanie, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 27-30. ISSN: 1336- 944X.
  Detail

 • 2012

  HANÁKOVA, Z.; TICHÁ, A. Facility management – European standard EN 15221. In 8th International Bata Conference. Zlín: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-7454-138- 4.
  Detail

  HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Využití software pro facility management. In Juniorstav 2012. Brno: 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  HANÁKOVÁ, Z.; ŠTĚRBÁČKOVÁ, Š.; POSPÍŠILOVÁ, B.; NOVOTNÁ, L.; TRUSKA, A.; HRIČÁK, Ľ.; DVOŘÁČEK, L. Reálné opce v investičním rozhodování. In Juniorstav 2012. Brno: 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  TICHÁ, A.; HANÁKOVÁ, Z. Optimalizace procesů a nákladů životního cyklu stavebního díla s podporou facility managementu. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 5, s. 1-5. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TICHÁ, A.; ŠVADLENKOVÁ, M.; MALEČKOVÁ, M.; HANÁKOVÁ, Z.; KREJSOVÁ, I.; HŮLKOVÁ, M. Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav. Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav. Brno: VÚMOP, 2012. s. 1-267. ISBN: 978-80-87361-18- 4.
  Detail

 • 2011

  HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Development activities and facility management. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-7454-013- 4.
  Detail