Zdeněk Ohrazda

SPA – prac. děln. povolání


Kontakt

Osobní číslo VUT 208277
Fakultní účet ohrazda.z
Správa areálů

prac. děln. povolání