doc. JUDr. Ing.

Zdeněk Dufek

Ph.D.

proděkan
EKR – docent

+420 541 148 012
zdenek.dufek@vut.cz

Publikace

 • 2024

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; PIETRUCHA-URBANIK, K.; TCHORZEWSKA-CZIESLAK, B.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFEK, Z. Comparison of Trenchless and Excavation Technologies in the Restoration of a Sewage Network and Their Carbon Footprints. Resources-Basel, 2024, roč. 13, č. 1, s. 1-23. ISSN: 2079-9276.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2023

  DOANH, D.; DUFEK, Z.; EJDYS, J.; GINEVIČIUS, R.; KORZYNSKI, P.; MAZUREK, G.; PALISZKIEWICZ, J.; WACH, K.; ZIEMBA, E. Generative AI in the manufacturing process: theoretical considerations. Engineering Management in Production and Services, 2023, roč. 15, č. 4, s. 76-89. ISSN: 2543-6597.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DUFEK, Z.; KOUDELKA, Z. Návrh právní úpravy významných staveb. Stavební právo, 2023, roč. 2023, č. 4, s. 8-19. ISSN: 1211-6386.
  Detail

  SUCHÁNEK, P.; DUFEK, Z. Performance of Technical Supervision and Its Evaluation on Transport Constructions. Civil Engineering Journal-Tehran, 2023, roč. 9, č. 3, s. 687-698. ISSN: 2676-6957.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; JANÁČKOVÁ, H.; KAŠÍK, J.; KNOFLÍČEK, R.; KULIL, V.; VÉMOLA, A.; VÍTKOVÁ, E.; ORT, P. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku. Praha: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. 320 s. ISBN: 978-80-7380-920-1.
  Detail

 • 2022

  JUDr. Petr Fiala, doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph. D. Is there a way of awarding public contracts in the field of road transport more efficiently?. 2022.
  Detail

  DUFEK, Z. Budoucnost vodíku v lodní dopravě. Vodní cesty a plavba, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 24-25. ISSN: 1211-2232.
  Detail Odkaz

 • 2021

  HROMADA, M.; ŘEHÁK, D.; DUFEK, Z.; KAKSA, V. Hodnocení rizikovosti LNG čerpacích stanic ve vazbě na jejich projektování a bezpečné provozování. Silnice železnice, 2021, roč. 20121, č. 4, s. 70-77. ISSN: 1803-8441.
  Detail Odkaz

  DUFEK, Z. LNG z pohledu globální energetické perspektivy a z pohledu ČR. Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost Sborník LNG konference 2021. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL. ČR: Český plynárenský svaz, 2021. s. 7-11. ISSN: 0032-1761.
  Detail

  DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DŘÍNOVSKÝ, L.; LÁNÍK, J. Metodika výkupů pozemků pod mostními objekty, právní ekonomické a technické aspekty. Mezinárodní seminář XXI. Dopravně -inženýrské dny. Mikulov: Česká silniční společnost z.s., 2021. s. 128-138. ISBN: 978-80-270-7418-1.
  Detail

 • 2020

  DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z.; MICHALČÍKOVÁ, M.; HODUL, J. Study of Possibilities of Using Special Types of Building and Demolition Waste in Civil Engineering. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2020, roč. 64, č. 1, s. 304-314. ISSN: 0553-6626.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; NOVÁK, V.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Energetický potenciál sušeného čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 199-205. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  DUFEK, Z.; APELTAUER, T.; HROMADA, M.; MRÁZKOVÁ, L.; VANGELI, B.; ROSENKRANZ, J.; LAPKOVÁ, D.; KOTEK, L.; LJUBYMENKO, K. Ochrana měkkých cílů. Brno: Leges, s.r.o, 2019. 171 s. ISBN: 978-80-7502-427-5.
  Detail Odkaz

  ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; DUFEK, Z.; SEKAVČNIK, T. Development of vacuum insulating panels (VIP) with non-traditional core materials. ENERGY AND BUILDINGS, 2019, roč. 199, č. 2019, s. 12-19. ISSN: 0378-7788.
  Detail Odkaz

  DUFEK, Z.; POSPÍŠIL, J.; BENEŠ, P. Využití LNG v dopravě. Konference dopravní infrastruktura 2019. Praha: Agentura VIACO, 2019. s. 86-89.
  Detail

  DUFEK, Z.; BENEŠ, P.; POSPÍŠIL, J.; ŠKORPÍK, J.; ŽIVEC, V.; MARTINKA, M. Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2019, 2019. 88 s. ISBN: 978-80-7623-016-3.
  Detail

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-24. ISSN: 2079-6412.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z.; VÍTKOVÁ, E. Technical and Economic Evaluation of River Navigation. In Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Cham: Springer, Cham, 2019. s. 379-401. ISBN: 978-3-030-18362-2.
  Detail Odkaz

 • 2018

  DUFEK, Z.; FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J. BIM for public procurement authorities. Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2018. Brno: ARDEC, s.r.o., 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  DUFEK, Z.; VÉMOLA, A. Kárná odpovědnost u svobodných povolání. Soudní inženýrství, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z. Use of Multi-Criteria Analysis for Selecting a Desirable Project Solution Variant of Making an Important Waterway Navigable. In Planning and organisation in modern construction – selected aspects. Kraków, Poland: Politechnika Krakowska, 2018. s. 121-144. ISBN: 978-83-65991-42-3.
  Detail Odkaz

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury. Litomyšl: Agentura VIACO, 2018. s. 107-112.
  Detail Odkaz

  DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. BIM pro veřejné zadavatele. 1. 1. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 128 s. ISBN: 978-80-7502-285-1.
  Detail

  DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 s. ISBN: 978-80-7502-322-3.
  Detail

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů. In Zbornik abstraktov - Tunely a podzemné stavby 2018. Žilina: Slovenská tunelárská asociácia, Podunajská24, 82106, Bratislava, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973073-9-4.
  Detail Odkaz

  ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; DUFEK, Z.; BUBENÍK, J. Development of light-weight concrete with utilization of foam glass based aggregate. Solid State Phenomena, 2018, roč. 276, č. 1, s. 276-281. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu. In Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Mikulov: 2018. s. 62-69. ISBN: 978-80-270-3445-1.
  Detail

 • 2017

  ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z. Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 31-40. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  DUFEK, Z. Motivace samospráv k realizaci Smart City projektů. Právo a bezpečnost, 2017, č. 1, s. 6-10. ISSN: 2336-5323.
  Detail Odkaz

  KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI. Právo a bezpečnost, 2017, č. 1, s. 47-55. ISSN: 2336-5323.
  Detail

  DUFEK, Z.; CHORAZY, T.; APELTAUER, T. Analysis of the approach of the municipalities to the smart city conception and selected examples of its applications. In Smart City Symposium Prague (SCSP), 2017. 1. Prague, Czech Republic: IEEE, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-1-5386-3825-5.
  Detail Odkaz

  RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště-Vlhká. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 245-250. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  DUFEK, Z.; FIALA, P. Nástroje moderního managementu stavebnictví při realizaci veřejných stavebních investic a jejich úprava v právních předpisech. Veřejné zakázky a PP projekty. Institut pro veřejné zakázky a PPPs AG AH, 2017, č. 1, s. 9-18. ISSN: 1803-9553.
  Detail

  DUFEK, Z.; FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J. Vybrané aspekty zadávací dokumentace při výběru dodavatele na výstavbu kanalizace. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 233-236. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; ŠEVČÍK, J.; DUFEK, Z.; HLAVÍNEK, P. Energy recovery from wastewater for heating and cooling of multifunctional building in Brno: Modeling the connection. In 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM, 2017. s. 519-526. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2016

  DUFEK, Z. ROLE SOUDNÍCH ZNALCŮ VE SPRAVEDLIVÉM PROCESU. Právo a bezpečnost, 2016, č. 1, s. 138-144. ISSN: 2336-5323.
  Detail

  DUFEK, Z.; RACLAVSKÝ, J. Veřejné zakázky vodního hospodářství municipalit pohledem stavebních inženýrů. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 183-188. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
  Detail

  DUFEK, Z. Výstavba labsko-vltavské vodní cesty je ekonomicky smysluplná. Vodní cesty a plavba, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 30-31. ISSN: 1211-2232.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L. Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449). Brno: 2016. s. 1-72.
  Detail

  BENEŠ, P.; BENEŠOVÁ, R.; DUFEK, Z.; APELTAUER, T. Požadavky na bezpečnost LNG čerpacích stanic. In Bezpečnost regionů. Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016. s. 33-40. ISBN: 978-80-86710-87- 7.
  Detail

 • 2015

  DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J. KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR. Brno: 2015.
  Detail

 • 2013

  DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J. Efektivní výstavba budov z hlediska nákladů životního cyklu životního cyklu. Stavební obzor, 2013, roč. 22, č. 6, s. 167-169. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2012

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z. Large City Circle Road Brno. Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 584-592. ISSN: 1847- 6228.
  Detail