doc. Ing.

Vlastislav Salajka

CSc.

STM – docent

+420 541 147 365
Vlastislav.Salajka@vut.cz

Projekty

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • CK01000033, Prodloužení životnosti vozovek krajských a místních komunikací pomocí inovativních asfaltových vrstev s využitím vysokopevnostních kompozitních materiálů
  Detail

 • Prostředky pro modernizaci a zkvalitnění výukových metod k řešení prutových konstrukcí deformační metodou
  Detail

 • Inovace počítačových učeben pro modelování konstrukcí a výuku mechaniky
  Detail

 • Metodika modelování interakce základů pod stroji a podzákladí
  Detail

 • Optimalizace parametrů prostorového modelu podzákladí pro vyčíslení dynamické odezvy základové konstrukce stroje
  Detail

 • GA103/09/2007, Vliv technické a přírodní seizmicity na statickou spolehlivost a životnost staveb
  Detail

 • Integrace praktických experimentů do výuky stavební dynamiky
  Detail

 • GA105/04/1424, Odezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou
  Detail