Ing. arch.

Tomáš Pavlovský

Ph.D.

ARC – odborný asistent

+420 541 147 477
pavlovsky.t@fce.vutbr.cz

Publikace

 • 2023

  PAVLOVSKÝ, T. Obnova renesančního zámeckého areálu ve Slatině u Jevišovic. Prostor pro život. Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 276-281. ISBN: 978-80-214-6158-1.
  Detail Odkaz

  PAVLOVSKÝ, T. Zámecká zahrada v Kloboukách u Brna. Sborník Muzejního spolku 2023 v Kloboukách u Brna. Klobouky u Brna: Muzejní spolek v Kloboukách u Brna, 2023. s. 65-67. ISBN: 978-80-11-04045-1.
  Detail

 • 2022

  PAVLOVSKÝ, T.; TLAMKOVÁ, A. Role městského inženýra/inženýrky v rámci soudobé praxe v České republice. 26. mezinárodní konference. Městské inženýrství Karlovarsko 2022. Město a průmysl. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2022. s. 20-27. ISBN: 978-80-88265-37-5.
  Detail

  PAVLOVSKÝ, T. Voda, vodní toky a vodní prvky jako image města. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2022. s. 69-71.
  Detail Odkaz

  MÁJEK, J,; PAVLOVSKÝ, T. Město a průmysl ve výstupech studentských prací. 26. mezinárodní konference. Městské inženýrství Karlovarsko 2022. Město a průmysl. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2022. s. 51-52. ISBN: 978-80-88265-37-5.
  Detail

  GUZDEK, A.; PAVLOVSKÝ, T. (eds.). Kdo? Co? Sborník mezinárodního kolokvia Krajina Sídla Památky 2022. Kdo? Co? Sborník mezinárodního kolokvia Krajina Sídla Památky 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. ISBN: 978-80-214-6091-1.
  Detail Odkaz

 • 2021

  PAVLOVSKÝ, T. Světelná atmosféra českých měst se zaměřením na historické památky. Sborník 25.mezinárodní konference. Městské inženýrství Karlovarsko 2020, Město a světlo. 2021. s. 51-54. ISBN: 9788088265252.
  Detail

  TICHÝ, J.; PAVLOVSKÝ, T. Analýza pohybu a stacionárních aktivit v profilu městské třídy. Juniorstav 2021: Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 150-154. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail Odkaz

  PAVLOVSKÝ, T. Archcomix1. 2021.
  Detail

  PAVLOVSKÝ, T. Aplikace urbanistických teorií pro praxi v návrhu ekonomicko - urbanistické studie obce Valašské Klobouky. In Architektura v perspektivě 2021, sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: 2021. s. 112-114. ISBN: 9788024845524.
  Detail

 • 2020

  Tomáš Pavlovský. Symbolika ve městech kdysi a dnes. 12. Architektura v perspektivě 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. s. 145-147. ISBN: 978-80-248-4450-3.
  Detail

 • 2019

  PAVLOVSKÝ, T. Archkomix vol.I. Archkomix vol.I. Brno: VUTIUM, 2019. ISBN: 978-80-214-5786-7.
  Detail

 • 2017

  PAVLOVSKÝ, T. STARÉ BRNO - CHYTRÉ MĚSTO, REALITA NEBO UTOPIE?. In Architektura v perspektivě 2017. Ostrava: VŠB TUO, 2017. s. 174-176. ISBN: 978-80-248-4058-1.
  Detail Odkaz

 • 2007

  PAVLOVSKÝ, T., JANKOVÁ, G., LEŽATKA, L. Mezi Svitavou a Svratkou. In 2007.
  Detail

  PAVLOVSKÝ, T. Chandighar. In Brno: FA VUT, 2007. s. 94-98.
  Detail

  PAVLOVSKÝ, T. Chandirhar. In XI. Vědecká konference doktorandů. Brno: FA VUT, 2007. s. 94-98. ISBN: 978-80-214-3405- 9.
  Detail