doc. Ing.

Tomáš Hanák

Ph.D.

EKR – docent

+420 541 148 131
tomas.hanak@vut.cz

Projekty

 • Řízení vybraných ekonomických procesů ve stavebnictví
  Detail

 • Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu
  Detail

 • Aplikace Internetu věci ve stavební praxi
  Detail

 • Life cycle cost modelling using 6D BIM in construction
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Měření výkonnosti zakázek ve stavebnictví
  Detail

 • Analýza rizik zadávací dokumentace výstavbového projektu
  Detail

 • Ekonomické a manažerské procesy ve stavebnictví
  Detail

 • Měření výkonnosti stavebních zakázek
  Detail

 • Management ekonomických procesů ve stavebnictví
  Detail

 • Vybraná ekonomicko-manažerská hlediska ve stavebnictví
  Detail

 • Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů
  Detail

 • Management podniku a investičních projektů ve stavebnictví
  Detail

 • Využití nákladů životního cyklu stavebního objektu v oblasti BIM projektování
  Detail

 • Management podnikových nákladů a nabídkových cen ve stavebnictví
  Detail

 • Náklady životního cyklu stavebního objektu
  Detail

 • 7F16023, Megaprojects - current best practices and future research opportunities
  Detail

 • Management ekonomických procesů v dílčích fázích životního cyklu stavby
  Detail

 • Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II
  Detail

 • Zpřesňování metodiky výpočtu pro stanovení škody na objektech způsobených v důsledku povodní
  Detail

 • Efektivní řízení procesů ve stavebnictví
  Detail

 • Rozvoj metodiky pro stanovení škod na objektech zasažených povodněmi
  Detail

 • Optimalizace nákladů výstavbových projektů s ohledem na životní cyklus staveb
  Detail

 • Modelování rizika souvisejícího s dodávkou stavebního díla
  Detail