Ing.

Stanislav Paseka

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 782
Stanislav.Paseka@vut.cz

Projekty

 • Inovativní měření a modelování ve vodním hospodářství pro udržitelnost vodních zdrojů
  Detail

 • Danube water balance
  Detail

 • Modelování a optimalizace srážko-odtokových a erozních procesů v krajině
  Detail

 • Zachování funkcí a kvality vody ve vodním toku za snížených průtoků
  Detail

 • Efektivní nakládání s vodními zdroji na jižní Moravě
  Detail

 • Stanovení funkčních objemů nádrže s uvažováním nejistot vstupních dat
  Detail

 • Návrh retenčního prostoru nádrže v podmínkách nejistot
  Detail

 • Propagace nejistot změny klimatu v hydrologických a vodohospodářských aplikacích
  Detail

 • Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot s použitím multikriteriální optimalizace
  Detail

 • SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region
  Detail

 • Návrh hybridní metody pro řízení zásobní funkce nádrže
  Detail

 • Propagace nejistot v hydrologických a vodohospodářských aplikacích pro zmírnění dopadů sucha na vodní nádrže
  Detail