Ing.

Šárka Keprdová

Ph.D.

THD – odborný asistent

+420 541 148 059
Sarka.Keprdova@vut.cz

Publikace

 • 2024

  MELICHAR, T.; VASAS, S.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; SCHMID, P.; TUSCHER HÁJKOVÁ, I. The stabilized waste dust as a constituent modifying properties of wood-cement composites. Waste forum, 2024, roč. 2024, č. 1, s. 5-17. ISSN: 1804-0195.
  Detail Odkaz

  MELICHAR, T.; VASAS, S.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv alternativní suroviny obsahující mineralizované smrkové třísky na vlastnosti dřevocementových kompozitů. TZB-info, 2024, roč. 2024, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; PIETRUCHA-URBANIK, K.; TCHORZEWSKA-CZIESLAK, B.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFEK, Z. Comparison of Trenchless and Excavation Technologies in the Restoration of a Sewage Network and Their Carbon Footprints. Resources-Basel, 2024, roč. 13, č. 1, s. 1-23. ISSN: 2079-9276.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2023

  VASAS, S.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; SCHMID, P. Vliv prachového odpadu na hygroskopicitu dřevo-cementových kompozitů. TVIP. České ekologické manažerské centrum, z.s., 2023. ISBN: 978-80-85990-41-6.
  Detail Odkaz

  VASAS, S.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; SCHMID, P. Chování dřevo-cementových kompozitů při rozdílné vzdušné vlhkosti. Zpravodaj WTA CZ, 2023, roč. 2023, č. 1-2, s. 17-22. ISSN: 1213-7308.
  Detail Odkaz

 • 2022

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; KEPRDOVÁ, Š.; MÁSILKO, J.; PLŠKOVÁ, I.; KOPLÍK, J.; TOPOLÁŘ, L. Comparison of Testing Methods for Evaluating the Resistance of Alkali-Activated Blast Furnace Slag Systems to Sulfur Dioxide. Materials, 2022, roč. 15, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2021

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š. The Behavior of Cement-Bonded Particleboard with Modified Composition under Static Load Stress. Materials, 2021, roč. 14, č. 22, s. 1-31. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DUFKA, A.; KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T. Effect of Crystallization Additives on Long Term Durability of Cement Composites in Aggressive Environments. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2021. s. 89-96. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFKA, A. Cementotřískové desky s vyšším obsahem netradičních alternativních surovin substituujících pojivo a třísky. Waste forum, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 262-272. ISSN: 1804-0195.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SKLENÁŘOVÁ, D.; DIEDERICHS, U.; KEPRDOVÁ, Š.; HÁJKOVÁ, I. Material Corrosion of Tunnel Fire Protection Boards. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 177-183. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

 • 2020

  MAJEROVÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Evaluation of Aggressive Chemicals Effect on CIPP Liners. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 92-97. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HERMANN, R.; HODUL, J.; KEPRDOVÁ, Š. Effect of Specimen Geometry on Selected Physical and Mechanical Properties of Epoxy-based Building Materials. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 24-31. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

 • 2019

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Improving the Resistance of Cement-Based Composites to Sulphur Dioxide. In Sborník konference Smart Material Research 16–18 November 2018, Sydney, Australia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 106-111. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

 • 2018

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Mortars with crystalline additive in aggressive environments. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; PAZDERA, L. The influence of aggregate grain size on the parameters of acoustic emission signals obtained from a three-point bending test on concrete specimens degraded by high-temperatures. Book of abstracts of 22nd European Conference on Fracture. Beograd: Society for Structural Integrity and Life, 2018. s. 318-318. ISBN: 978-86-900696-0-9.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; PAZDERA, L. The influence of aggregate grain size on the parameters of acoustic emission signals obtained from a three-point bending test on concrete specimens degraded by high-temperatures. In ECF22 - Loading and Environmental effects on Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2018. s. 1177-1182. ISSN: 2452-3216.
  Detail Odkaz

 • 2016

  KEPRDOVÁ, Š. PŘÍPRAVA CEMENTOKONOPNÝCH DESEK A JEJICH VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ. In Příspěvky konference JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N. LEHČENÉ SPRÁVKOVÉ HMOTY VYUŽÍVAJÍCÍ ORGANICKÁ PLNIVA. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní, konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení technické, 2016. s. 397-403. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. The Use of Secondary Crystallization in Cement- Based Composites. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, roč. XIV., č. 12, s. 2001-2004. ISSN: 2010-3778.
  Detail

 • 2015

  KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Possibilities of Sugar Content Reduction in Filler of Cement- bonded Particleboards. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 174-177. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Náhrada silikátového pojiva správkových hmot určených do extrémních teplotních podmínek. Zpravodaj WTA CZ, 2015, roč. 2015, č. 3- 4, s. 28-30. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Development of Lightweight Repair Materials Applicable to Re- profiling to the Lightweight Concrete. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 135-138. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š. Physic- mechanical properties of cement composites consisting of organic raw materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 7-10. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2014

  KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; ČERNÝ, V. Effect of artificial lightweight aggregate on resistance of polymer cement mortars to extreme temperatures. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 161-164. ISBN: 978-3-03835-083- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Study of parameters of new polymer- cement composites after exposure to extreme temperatures. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 81-84. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; KEPRDOVÁ, Š. Workability assessment of the mixture for the production of cement- bonded particleboards with modified composition. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 77-80. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; KŘÍŽOVÁ, K. Application of alternative fillers in the cement- bonded particleboards structure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 319-322. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; KONEČNÝ, D.; VACULA, M. Aktuální poznatky z oblasti výroby cementových kompozitů s organickým plnivem. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 154-160. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  ČERNÝ, V.; KEPRDOVÁ, Š. Study on the process of creating fly ash body. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 166-169. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VACULA, M.; KLVAČ, M.; MILDNER, R.; KEPRDOVÁ, Š. Parameters of Cement Bonded Particleboards modified with Stone Wool Fibre. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 195-201. ISBN: 978-3-03835-083- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. The external thermal insulation material made of technical hemp. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 315-318. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ČERNÝ, V.; KEPRDOVÁ, Š. Usability of fly ashes from Czech Republic for sintered artificial aggregate. In Advances in Materials and Materials Processing IV. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 805-808. ISBN: 978-3-03835-014- 9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N. Lightweight Materials for Building Finishing. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 11 / 2014, s. 890-894. ISSN: 1307- 6892.
  Detail Odkaz

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High- temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. The Influence of Physical-mechanical and Thermal Properties of Hemp Filling Materials by the Addition of Energy By- products. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 06, s. 356-359. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

 • 2013

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Study of alternative raw materials parameters for modification of cement bonded particleboards composition. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688(2013), č. 03, s. 139-145. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Aplikace lehkého plniva do správkových hmot. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 172-177. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku fluidních popílků na fyzikálně-mechanické a tepelně- technické vlastnosti cementových kompozitů s organickou výplní. In Sborník přednášek POPÍLKY ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 111-116. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š. FYZIKÁLNĚ- MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTTŘÍSKOVÝCH DESEK MODIFIKOVANÝCH ALTERNATIVNÍMI PLNIVY. In JUNIORSTAV 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, K. The Influence of the Addition of Secondary Materials to the Thermal- Technical Properties of Filling Materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688(2013), č. 03, s. 165-171. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Výběr potenciálně vhodných alternativních surovin pro vývoj správkových hmot odolných vůči působení extrémních teplot. In CONSTRUCTION MATERIALS Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská pol' nohospodárská universita v Nitre, 2013. s. 189-195. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Development of elasticity modulus in time for concrete containing mineral admixtures. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2013, roč. 2013, č. 81, s. 1210-1212. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Long- term monitoring of the modulus of elasticity depending on the composition of the concrete. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: 2013. s. 2523-2527. ISBN: 978-80-905243-7- 8.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj nových správkových hmot s použitím lehkého kameniva. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 223-226. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv použitého plniva na tepelně-technické a fyzikálně- mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot. In Sborník příspěvků semináře Alternativní stavební pojiva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 23-29. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Ověření použitelnosti alternativních surovin v cementotřískových deskách. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 86-89. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

 • 2012

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Possibility of using the technical hemp as a filling component in external thermal- insulation composite systems. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012 (587), č. 587, s. 47-52. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Potenciální alternativní surovinové zdroje pro výrobu cementotřískových desek. Zpravodaj WTA CZ, 2012, roč. 2012, č. 1- 2, s. 5-8. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Application of technical hemp into the structure of cement- chip boards. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012 (587), č. 587, s. 42-47. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š. VLIV MINERALIZACE TECHNICKÉHO KONOPÍ NA FYZIKÁLNĚ- MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝPLŇOVÝCH HMOT. In JUNIORSTAV 2012 14. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Dlažební desky z recyklovaného skla. Stavitel, 2012, roč. 2012, č. 02, s. 37-38. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Využití vedlejších energetických produktů pro výrobu cementokonopných desek. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. s. 133-136. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Aplikace pazdeří technického konopí ve stavebních výrobcích. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Cement-bonded chip boards using hemp and energy by- products in civil engineering. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 512- 515, s. 2956-2960. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Hledá se nové užití pro čelní lepená skla automobilů. Odpady, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 4-6. ISSN: 1210- 4922.
  Detail

  MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š. Desky na bázi spékaných střepů pocházejících z recyklace lepených skel automobilů. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M. Možnost aplikace obnovitelných surovin jako náhrada části plnivové složky cementotřískových desek. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 170-178. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj správkových hmot pro pórobetony a lehké betony. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Uherské Hradiště: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 136-140. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. VÝVOJ NOVÝCH LEHČENÝCH SPRÁVKOVÝCH HMOT. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 254-258. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š. Technické konopí, alternativní plnivo cementotřískových desek. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2011

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. FILLING MATERIALS BASED ON THE TECHNICAL HEMP. In Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 304-310. ISBN: 978-3-937066-21- 9.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku druhotné suroviny na mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2011. s. 77-80. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Technické konopí, plnivo nenosných výplňových hmot pro svislé a vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2011. s. 218-222. ISBN: 978-80-02-02344- 9.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. TECHNICKÉ KONOPÍ, ALTERNATIVNÍ PLNIVO CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2011. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2011. s. 143-148. ISBN: 978-80-260-0166- 9.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š. Výplňové hmoty pro svislé konstrukce na bázi technického konopí. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

 • 2010

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Cementokonopné kompozity a jejich využití ve stavebnictví. In Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010. s. 186-191. ISBN: 978-80-02-02273- 2.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Přírodní obnovitelné suroviny a jejich aplikace ve stavebních výrobcích. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 3- 4, s. 14-17. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š. VYUŽITÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ VE VÝPLŇOVÝCH HMOTÁCH. In JUNIORSTAV 2010 Sborník anotací. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š. Využití rychle obnovitelných surovin ve stavebních konstrukcích. In Construmat 2010 - Conference about structural materials. STU v Bratislavě. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 104-108. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Nenosné výplňové hmoty na bázi technického konopí. In XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2010. s. 117-120. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

 • 2009

  KEPRDOVÁ, Š. VYPALOVANÉ HYDRAULICKÉ POJIVO S VYUŽITÍM FLUIDNÍCH POPÍLKŮ - MEZNÍ VARIANTY VAZBY SO3 VE SLINCÍCH. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2009. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3810- 1.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Výplňové hmoty do podlah na bázi technického konopí. In Podlahy 2009. Praha 4: BETONCONSULT, s.r.o., 2009. s. 279-285. ISBN: 978-80-254-5231- 8.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Filling materials on the basis of rapidly renewable sources. Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1, 2009, roč. 11, č. 5, s. 295-307. ISSN: 1313- 2539.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š. Využití rychle obnovitelných zdrojů ve výplňových hmotách. In Proceedings of the International Conference, 15th Construmat 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 165-172. ISBN: 978-80-01-04355- 4.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnost využití rychle obnovitelných surovin při sanacích a rekonstrukcích. In Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha: TAURIS, Praha, 2009. s. 175-179. ISBN: 978-80-02-02190- 2.
  Detail