Petr Machát

ARC – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 482
machat.p@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity