Bc.

Petr Hejč

VHK – tech.-hosp. pracov.


Petr.Hejc@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HEJČ, P.: Prací zařízení stavebních recyklátů; Zařízení sloužící k odstranění prachové složky z cihelného recyklátu pomocí sedimentace. Prací zařízení je dočasně umístěno na výzkumném pozemku UVHK.. (funkční vzorek)

  • CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HEJČ, P.: Velkoobjemové pulzní zařízení; Velkoobjemové pulzní zařízení. Velkoobjemové pulzní zařízení je umístěno na výzkumné pozemku FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)

  • ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Mobilní pračka recyklátu; Mobilní prací zařízení sloužící k úpravě stavebních recyklátů. Zařízení je umístěno ve skladovcích prostorách ÚVHK.. (funkční vzorek)

  • ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Zařízení upravující stavební recykláty pro filtraci vody; Zařízení upravující stavební recykláty pro filtraci vody. Jedná se o soubor několika technologických zařízení umístěných ve skladovacích prostorách ÚVHK, eventuálně v místě aktuálního použití.. (poloprovoz)

  • ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Zkušební model podpovrchově protékaného vertikálního filtru; Zkušební model podpovrchově protékaného vertikálního filtru. Funkční vzorek je dočasně umístěn na ČOV v obci Dražovice, kde rovněž probíhá jeho poloprovozní testování.. (funkční vzorek)

  • ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Souprava sloužící k ověření návrhových parametrů vertikálních filtrů; Souprava sloužící k ověření návrhových parametrů vertikálních filtrů. Poloprovoz je umístěn na ČOV v obci Dražovice, kde probíhá aktuální měření.. (poloprovoz)

  • CHALOUPKA, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Víceúčelové pulzní zařízení; Víceúčelové pulzní zařízení. Pulzní zařízení je umístěna no výzkumném pozemku na FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)