Ing.

Ondřej Šimek

BZK – asistent

+420 541 147 877
simek.o@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 166767
Fakultní účet simek.o