Ing.

Miroslav Menšík

Ph.D.

AIU – odborný asistent
CIT – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 256
Miroslav.Mensik@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M.: hpv_hor; HPV (2D horizontální ustálený). archiv zpracovatele. (software)

  • ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M.: hpv_1D; HPV 1D stacionární úloha. archiv zpracovatele. (software)

  • ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M.: HPV 1D neus; HPV (1D nesustálený). archiv zpracovatele. (software)

  • MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; MENŠÍK, M.: EKR_model; Náklady životního cyklu budovy. http://www.fce.vutbr.cz/ekr_model. URL: http://www.fce.vutbr.cz/ekr_model. (software)

  • BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M.: ArcGIS server; ArcGIS server. Fakulta stavební, B428. URL: http://gis.fce.vutbr.cz/rizika/. (funkční vzorek)

  • MARKOVÁ, L.; MENŠÍK, M.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.: EKR_SB; Společenský benefit při výstavbě budov. http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/. URL: http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/. (software)

  • MENŠÍK, M.; JULÍNEK, T.: hpv; HPV - volná hladina. vst. URL: http://vst.fce.vutbr.cz/projekty/software. (software)

  • MENŠÍK, M.; HASALOVÁ, L.; VYSTRČIL, V.; ŠEVČÍK, L.; APELTAUER, T.: VERIFIRE WP1; Databáze ověřených požárně technických charakteristik materiálů. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://ptch.fce.vutbr.cz/. (specializovaná veřejná databáze)