Ing.

Miroslav Menšík

Ph.D.

AIU – odborný asistent
CIT – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 256
Miroslav.Mensik@vut.cz

Publikace

 • 2013

  TUHOVČÁK, L.; MENŠÍK, M.; TAUŠ, M. Nabídka poskytnutí znalostí pro Vodovody a kanalizace Zlín - Prototyp softwarové aplikace TAPS. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, 2013. s. 1-3.
  Detail

 • 2009

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M. Usage of a Multidisciplinary GIS Platform for the Design of Building Structures. VGI Vermessung & Geoinformation, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 108-118. ISSN: 0029- 9650.
  Detail

 • 2007

  MENŠÍK, M.; HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P. Implementace metody redukce parametrů smykové pevnosti v prostředí ANSYS. In 15. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2007. Lednice: 2007. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

 • 2006

  BERKA, M., a kol. Bezpečná počítačová síť. In 2006. ISBN: 80-86229-23- 8.
  Detail

 • 2005

  BERKA, M., a kol. Bezpečná počítačová síť. In 2005. ISBN: 80-86229-23- 8.
  Detail

 • 2004

  MENŠÍK, M. Přibližné řešení stochastické okrajové úlohy tlakového proudění podzemní vody. In 4.Vodohospodářská konference 2004 - Sborník příspěvků. 2004. s. 288-295. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  MIČÍN, J., PRAX, P., MENŠÍK, M., MERTOVÁ, J., NOSEK, R. ŘEŠENÍ A PARCIÁLNÍ VÝSTUPY GRANTOVÉHO PROJEKTU GAČR „EXPERTNÍ SYSTÉM PRO POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI A RIZIK MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ“. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J. Use of optimisation methods in design of urban drainage systems. In Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění. Brno, ČR: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 83 ( s.)ISBN: 80-7204-329- 3.
  Detail

  PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J. Use of optimisation methods in design of urban drainage systems. In MENDEL 2004 - 10th International Conference on Soft Computing. Brno, ČR: FSI VUT, 2004. s. 313-319. ISBN: 80-214-2676- 4.
  Detail

  BERKA, M. a kol. Bezpečná počítačová síť. 2004. ISBN: 80-86229-23- 8.
  Detail

 • 2003

  PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MATOUŠEK, R. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 9. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol. Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MIČÍN, J.; MASOPUST, P.; OŠMERA, P. Použití optimalizačních metod při návrhu stokových sítí. In Odpadní vody – Wastewater 2003. 1. Oloumouc: 2003. s. 186 ( s.)ISBN: 80-239-0573- 2.
  Detail

  MIČÍN, J.; MATOUŠEK, R.; MENŠÍK, M. Analýza vybraných parametrů pro vícekriteriální vyhodnocení spolehlivosti systémů odvodnění urbanizovaných celků. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 8. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 72 ( s.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

 • 2001

  PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M. Využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Praha: ČVUT Praha, 2001. s. 95 ( s.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M. Využití evolučních algoritmů pro tvorbu expertního systému odvodnění urbanizovaných celků. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. s. 95 ( s.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí. In 4. Mezinárodní a bienální konference a výstava Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. s. 285 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M. Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Neuveden. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. s. 285 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

 • 1997

  HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., MENŠÍK, M. Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV. In Odpadní vody ´ 97. Neuveden. Brno, Česká republika: AČE ČR, 1997. s. 65 ( s.)ISBN: 80-86020-14- 2.
  Detail

 • 1996

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MENŠÍK, M. Matematický model kvality vody pro povodí střední velikosti. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. 2. konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, 1996. s. 87-102.
  Detail

 • 1994

  ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M. Aplikace matematického modelu proudění podzemní vody při návrhu hydraulické ochrany podzemních vod. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, 1994. s. 187-195.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; STARA, V. Počítačové modelování prostorového proudění podzemní vody v geologickém prostředí. Brno: FÚ č.42 - Závěrečná zpráva, UVST VUT FAST Brno, 1994.
  Detail