Ing.

Miloslav Zimmermann

OVV – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 194
Miloslav.Zimmermann@vut.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity