Ing.

Michal Novotný

VHO – vědecký pracovník

+420 541 148 077
michal.novotny7@vut.cz

Publikace

 • 2024

  NOVOTNÝ, M.; ŠIPKA, M.; MIINO, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; PETREJE, M.; TOŠIĆ, I.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M. Influence of different alternative organic substrates as fillings for green roofs on the quality of rainfall runoff. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2024, roč. 38, č. 1, ISSN: 2352-5541.
  Detail Odkaz

 • 2023

  PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; CHORAZY, T.; RYBOVÁ, B.; HEČKOVÁ, P.; NOVOTNÝ, M. Využití demoličního odpadu a biocharu v hybridní mokřadně-extenzivní zelené střeše. TZB-info, 2023, č. 6, ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J. Využití biocharu v substrátech modrozelené infrastruktury v Banja Luka. Juniorstav 2023 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. s. 569-576. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M.; ŠIPKA, M. Comparsion of useful properties of innovative substrates of extensive green roof. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 218-227. ISBN: 978-80-86020-97-6.
  Detail

  PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; RYBOVÁ, B.; HEČKOVÁ, P. Performance study of an innovative concept of hybrid constructed wetland-extensive green roof with growing media amended with recycled materials. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2023, roč. 331, č. 331, ISSN: 0301-4797.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; TOBIÁŠ, J.; CHORAZY, T.; KALHOTKA, L.; KOUŘIL, P.; HLAVÍNEK, P. Testování hygienizace čistírenských kalů pro malé zdroje znečištění. Vodovod.info, 2023, roč. 2023, č. 2, ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; CHORAZY, T.; RYBOVÁ, B.; HEČKOVÁ, P.; NOVOTNÝ, M. Využití demoličního odpadu a pyrolyzovaného čistírenského kalu v substrátu hybridní zelené střechy. Sborník příspěvků 15. bienální konference CzWA 2023. Litomyšl: Asociace pro vodu ČR z.s., 2023. s. 421-426. ISBN: 978-80-908629-3-7.
  Detail

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.; RYBOVÁ, B. Projekt pro řešení recyklace vody a odpadů je úspěšný. Energie-21, 2023, roč. 2023, č. 2, s. 38-39. ISSN: 1803-0394.
  Detail Odkaz

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T. Potenciál hygienizace čistírenských kalů pomocí vápna pro menší zdroje znečištění. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 145-150.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; ŠIPKA, M.; CHORAZY, T.; TOŠIĆ, I.; HLAVÍNEK, P. The use of biochar made from biomass and biosolids as a substrate for green infrastructure: A review. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2023, roč. 32, č. 1, ISSN: 2352-5541.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; ŠIPKA, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Effect of recycled organic materials on the substrate properties of green roofs: A field study. CHANIA 2023. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2023.
  Detail Odkaz

 • 2022

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T. Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 436-441. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Blue-Green Infrastructure. MĚSTSKÉ VODY 2022. Brno: ARDEC s.r.o., 2022. s. 206-216. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; RYBOVÁ, B. Doporučení a opatření pro efektivní nakládání s vodami v municipalitách do 10. tis. obyvatel. Brno: 2022. s. 1-254.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. The use of Biochar made from Biomass and Biosolid as a Substrate for Green Infrastructure. CORFU2022. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2022.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; JOHN, J.; ONDRAČKA, T. Ověření účinnosti hygienizace čistírenských kalů. MĚSTSKÉ VODY 2022. Brno: ARDEC, s.r.o., 2022. s. 223-230. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

 • 2021

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.; RYBOVÁ, B. Recyklace vody a odpadů jako součást řešení modro-zelené infrastruktury v rámci měst do 10 tis. obyvatel. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 242-251. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M. Koncepční řešení pro modrozelenou infrastrukturu měst a obcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-172.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; PRAX, O.; STEHLÍK, D. Možnosti využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 195-203. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; NOVOTNÝ, M. Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-147.
  Detail

 • 2020

  CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; NOVOTNÝ, M.; BOUBÍNOVÁ, M. Biologická dostupnost fosforu z čistírenského kalu. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 156-164. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

 • 2019

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; AGÓCSOVÁ, Á.; NOVOTNÝ, M. Koncepční řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Výzkumná zpráva č. SR 12957219. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-103.
  Detail