Michal Filka

SPA – prac. děln. povolání

+420 541 147 708
filka.m@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity