Ing.

Martin Vild

Ph.D.

KDK – odborný asistent

+420 541 147 329
martin.vild@vutbr.cz

Projekty

 • Mezní poměrné přetvoření pro pokročilé modelování ocelových konstrukci – deterministické a pravděpodobnostní řešení
  Detail

 • FW01010392, Pokročilý návrh konstrukčních detailů/prvků vybavený strojovým učením
  Detail

 • Efektivní návrh a analýza vybraných konstrukčních prvků, detailů a spojů s ohledem na jejich skutečné chování a použitý materiál
  Detail

 • Analýza specifických případů klopení ocelových nosníků
  Detail

 • Zesilování ocelových prutů namáhaných tlakovou osovou silou pod zatížením POD ZATÍŽENÍM ZESILOVÁNÍ PRUTŮ NAMÁHANÝCH TLAKOVOU OSOVOU SILOU POD ZATÍŽENÍM Zesilování prutů namáhaných tlakovou osovou silou pod zatížením
  Detail

 • MECHANISMY PORUŠENÍ PŘÍPOJE PRO ZAVĚŠOVÁNÍ OSAMĚLÝCH BŘEMEN DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU
  Detail

 • Únosnost a použitelnost přípojů lokálně zatížených trapézových plechů
  Detail

 • Zesilování ocelových prutů pod zatížením
  Detail

 • Sestavení elektronického glosáře odborných termínů a jejich anglických ekvivalentů
  Detail

 • DEFINICE NOSNÝCH VSTUPNÍCH PARAMETRŮ SOFTWAROVÉ OPTIMALIZACE STYČNÍKŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
  Detail