Ing. arch.

Lukáš Ležatka

Ph.D.

ARC – odborný asistent

+420 541 147 419
lukas.lezatka@vut.cz

Publikace

  • 2022

    LEŽATKA, L. Medailon. Kdo? Co? Sborník mezinárodního kolokvia Krajina Sídla Památky 2022. Brno: VUT, 2022. s. 50-51. ISBN: 978-80-214-6091-1.
    Detail

  • 2007

    LEŽATKA, L. Vývoj uměle vytvořených vodních kanálů v ČR. In XI. vědecká konference doktorandů. Brno: VUT, 2007. s. 99-105. ISBN: 978-80-214-3405- 9.
    Detail