prof. RNDr.

Lukáš Krmíček

Ph.D.

GTN – profesor

+420 541 147 240
krmicek.l@vutbr.cz

Projekty

 • Rozvoj znalostí v oblasti termomechaniky hornin s důrazem na jejich praktické využití a digitální model terénu pro geotechnické aplikace
  Detail

 • Vliv teploty na mechanické vlastnosti hornin
  Detail

 • Lomově-mechanické vlastnosti droby v kontextu dalších vlastností horniny
  Detail

 • Stanovení vstupních parametrů materiálových modelů pro potřeby podzemního stavitelství s možností využití optimalizačních metod
  Detail

 • Chování vícesložkových geomateriálů při testech trojosé tlakové pevnosti: pilotní experimentální studie v mechanice hornin
  Detail

 • LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ GEOMATERIÁLŮ A IDENTIFIKACE VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD
  Detail

 • Studium petrologických a fyzikálně-mechanických vlastností v systému enkláva-granitoid a enkláva-syenitoid
  Detail