Ing.

Lukáš Dřínovský

Ph.D.

THD – vědecký pracovník

+420 541 147 501
drinovsky.l@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity