Ing.

Lucie Horká

Ph.D.

TZB – odborný asistent

+420 541 147 924
Lucie.Horka@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • HIRŠ, J.; KUBÍN, M.; HORKÁ, L.; FEČER, T.; PLÁŠEK, J.: Software Výměník © 2018; Software Výměník. https://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/vymenik.rar. URL: https://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/vymenik.htm. (software)

  • RUBINA, A.; UHER, P.; WIERZBICKÁ, H.; VYHLÍDALOVÁ, K.; HORKÁ, L.; VAŠČÁKOVÁ, A.: Výpočetní software pro tlumiče hluku SPOLMONT; Software pro výpočet tlumičů hluku SPOLMONT, s.r.o. Software je podle SoD vlastnictvím výrobce tlumičů (objednatele) SPOLMONT, s.r.o. Program je dostupný u výrobní firmy SPOLMONT, s.r.o.,Jiráskova 381, 755 01 Vsetín, IČ: 64084990.. URL: https://spolmont-vzt.cz/projekt-akustickeho-mereni. (software)

  • RUBINA, A.; UHER, P.; WIERZBICKÁ, H.; VYHLÍDALOVÁ, K.; HORKÁ, L.; VAŠČÁKOVÁ, A.: Tlumiče AirTechnology; Návrhový program pro stanovení akustických parametrů tlumičů hluku výrobce fy. Klimat, Slovenská republika. Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín Ján Skovajsa-KLIMAT, Beckov 587, 916 38. URL: https://www.tzb.fce.vutbr.cz/uvodni-informace/ukazka-z-vyzkumne-cinnosti-tzb/. (software)

  • HIRŠ, J.; BAROŇ, A.; HORKÁ, L.; FORMÁNEK, M.; BIELESCH, P.: TN01000024/12-V05_SRI; Metoda testování monitorování dat použitelná pro ukazatel inteligentní připravenosti budov. Metodika testování monitorování dat použitelná pro ukazatele připravenosti budov na chytrá řešení je uložena na pracovišti TZB FAST VUT Brno.. (ostatní)