doc. Ing.

Ladislav Tuhovčák

CSc.

VHO – docent

+420 541 147 720
ladislav.tuhovcak@vut.cz

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 11:00 - 13:00

Garantované předměty

0P0 Operační a systémová analýza
0P4 Doprava vody
BP003 Vodárenství
BP052 Vodojemy a čerpací stanice
BPA003 Vodárenství
DP63 Vodárenství
DP65 Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství
DPB026 Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství
DPB031 Vodárenství
NPA017 Operační a systémová analýza
NPB019 Vybrané statě z vodárenství

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

NPA017 Operační a systémová analýza
NPB019 Vybrané statě z vodárenství
NPB022 Diplomový seminář (V-VHO)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  • BP003 Vodárenství
  • MAGISTERSKE STUDIUM
  • NAP017 Operační a systémová analýza
  • CP053 Vybrané statě z vodárenství
  • POSTGRADUALNI DOKTORANDSKE STUDIUM
  • Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství
  • Vodárenství