doc. Ing.

Ladislav Tuhovčák

CSc.

VHO – docent

+420 541 147 720
ladislav.tuhovcak@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; TURČÍNEK, J.: WaterRisk.cz; WaterRisk.cz - on-line softwarová aplikace pro analýzu rizik systémů zásobování pitnou vodou. VUT v Brně, UVHO. URL: http://www.waterrisk.cz/. (software)

  • KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.: TEA W; TEA Water - technický audit vodovodních sítí (řídící modul). internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)

  • TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.: modul TEAP; TEA Water - modul TEAP. internet. URL: http://tea.fce.vutbr.cz. (software)

  • TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M.: TEA M; TEA M - technický audit přiváděcích vodovodních řadů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)

  • KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.: TEA T; TEA T - technický audit úpraven vody. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)

  • KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.: TEA R; TEA R - technický audit jímacích objektů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)

  • TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; KUČERA, T.: TEA S; TEA S - technický audit vodovodních řadů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)

  • TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M.: TEA A; TEA A - technický audit vodojemů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)

  • TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M.: TEA N; TEA N - technický audit vodovodních sítí. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)