doc. Ing.

Ladislav Tuhovčák

CSc.

VHO – docent

+420 541 147 720
ladislav.tuhovcak@vut.cz

Publikace

 • 2022

  TUHOVČÁK, L. Quo vadis, české vodárenství?. Vodní hospodářství, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 13-16. ISSN: 1211-0760.
  Detail Odkaz

 • 2020

  Agudelo-Vera, C.; Avvedimento, S.; Boxall, J.; Creaco, E.; de Kater, H.; Di Nardo, A.; Djukic, A.; Douterelo, I.; Fish, K.E.; Iglesias Rey, P.L.; Jacimovic, N.; Jacobs, H.E.; Kapelan, Z.; Martinez Solano, J.; Montoya Pachongo, C.; Piller, O.; Quintiliani, C.; Ručka, J.; Tuhovčák, L.; Blokker, M. Drinking Water Temperature around the Globe: Understanding, Policies, Challenges and Opportunities. Water, 2020, roč. 1049, č. 12(4), s. 1-19. ISSN: 2073-4441.
  Detail Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; BOUDA, R.; KOLÁŘOVÁ, L.; TURČÍNEK, J. Posuzování rizik veřejných vodovodů v působnosti SmVaK Ostrava. SOVAK, 2020, roč. 29, č. 5, s. 5-8. ISSN: 1210-3039.
  Detail Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. In Water Quality in Drinking Water Distribution Systems. St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland: MDPI, 2020. s. 1-20. ISBN: 978-3-03936-012-3.
  Detail Odkaz

 • 2018

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 786-792. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; RUČKA, J. The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters. Proceedings, 2018, roč. 2, č. 11, s. 1-9. ISSN: 2504-3900.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Technical auditing of water supply systems - part 1: the complex methodology. Water Science and Technology: Water Supply, 2018, roč. 18, č. 4, s. 1133-1140. ISSN: 1606-9749.
  Detail Odkaz

  SUCHÁČEK, T.; ALDEA, A.; BYLKA, J.; MARKO, I.; TUHOVČÁK, L. Comparative Analysis and Benchmarking of Water Supply Systems and Services in Central and Eastern Europe. Proceedings, 2018, roč. 2, č. 11, s. 1-8. ISSN: 2504-3900.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KORABÍK, M. Pressure as an Operating Factor Influencing Water Consumption and Its Unevennes:Real Case Study. New Technologies in Water Sector, Book of Abstracts. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2018. s. 177-178. ISBN: 978-953-8168-23-9.
  Detail

  RAJNOCHOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Drinking Water Supply without Use of a Disinfectant. E3S Web of Conferences, 2018, roč. 30, č. 01003, s. 1-10. ISSN: 2267-1242.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Sensitivity analysis of water consumption in an office building. E3S Web of Conferences, 2018, roč. 30, č. 01002, s. 1-9. ISSN: 2267-1242.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  RUČKA, J.; HOLEŠOVSKÝ, J.; SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic. Water, 2018, roč. 10, č. 424, s. 1-20. ISSN: 2073-4441.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2017

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Influence of pressure, temperature and humidity on water consumption. 15th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, CCWI 2017. London, UK: Figshare, 2017. s. 1-8.
  Detail Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T. Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury jako základ tvorby plánů financování její obnovy. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-10. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant. Water Science and Technology: Water Supply, 2017, roč. 18, č. 4, s. 1141-1150. ISSN: 1606-9749.
  Detail Odkaz

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. Evaluation of water loss and the effectiviness of their reduction - economic loss level. Water loss detectives, 2017, roč. VII, č. 10, s. 25-28. ISSN: 2457-6999.
  Detail Odkaz

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody. In Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 127-135. ISBN: 978-80-227-4749-3.
  Detail

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů. SOVAK, 2017, roč. 26, č. 2, s. 9-12. ISSN: 1210-3039.
  Detail

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. HYDRAULICKÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO OPTIMALIZACI TLAKOVÝCH POMĚRŮ VE VODÁRENSKÝCH SÍTÍCH. In JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 188-194. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

 • 2016

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. Vodárenské pohľady. Bratislava, Slovenská republika: Asociácia vodárenských spoločností, 2016. s. 22-22. ISSN: 1336-6467.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. In Voda Zlín 2016. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2016. s. 35-39. ISBN: 978-80-905716-2- 4.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Preliminary assessment of the technical condition of water supply infrastructures. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 181-187. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 71-76. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY. In JUNIORSTAV 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 236-243. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

 • 2015

  TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. SOVAK, 2015, roč. 24, č. 12, s. 26-29. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; SUCHÁČEK, T. Preliminary technical assessment of water distribution networks. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 129-134. ISSN: 2336- 7148.
  Detail Odkaz

  ALAYOUBI, M.; TUHOVČÁK, L. Risk analysis for intermittent water supply systems. Emirates journal for engineering research, 2015, roč. 20, č. 1, s. 27-36. ISSN: 1022-9892.
  Detail Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Technical Audit of Water Supply Systems. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institut of Water Structures, FCE, BUT, 2015. s. 245-253. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
  Detail

  ALAYOUBI, M.; TUHOVČÁK, L. Risk analysis for UE_ LOW operational pressure in intermittent water supply systems. In Juniorstav 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 253-260. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Energetický audit vodárenských systémů. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail Odkaz

 • 2014

  CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Using artificial neural network models to assess water quality in water distribution networks. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier, 2014. s. 399-408. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MÍKA, P. Indirect condition assessment of water mains. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier, 2014. s. 1669-1678. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MARČÍK, M. Technický audit čerpacích stanic pitné vody. In Voda Zlín 2014. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2014. s. 117-120. ISBN: 978-80-905716-0- 0.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T. THE ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEMS. WDSA 2014 - Water Distribution Systems Analysis. 1. Bari, IT: Technical University of Bari, 2014. s. 60-60.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T. The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 89. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier, 2014. s. 1420-1427. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2013

  CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Model umělých neuronových sítí pro predikci koncentrace chloru ve vodovodní síti. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 1, s. 12-14. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L. DATA-DRIVEN APPROACH TO ASSESS CHLORINE DECAY IN A PRESSURE ZONE - BRNO, KOHOUTOVICE - CASE STUDY. JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 315-328. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; VEČEŘA, M. Technický a energetický audit vodárenských čerpacích stanic. VODA 2013. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-72. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; MENŠÍK, M.; TAUŠ, M. Nabídka poskytnutí znalostí pro Vodovody a kanalizace Zlín - Prototyp softwarové aplikace TAPS. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, 2013. s. 1-3.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů. Provoz vodovodů a kanalizací. 1. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2013. s. 61-63. ISBN: 978-80-87140-33- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Hodnocení technického stavu vodovodů. VODA ZLÍN 2013. 1. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2013. s. 19-26. ISBN: 978-80-260-3739- 2.
  Detail

  CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; HAŠKA, L.; VIŠČOR, P.; TAUŠ, M. Modelování koncentrace chloru ve vodovodní síti. SOVAK, 2013, roč. 22, č. 6, s. 24-27. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

 • 2011

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Specifické technické školení _ Vybrané statě z vodárenství. Vybrané statě z vodárenství. 1. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2011. s. 1-24.
  Detail

  ALAYOUBI, M.; VALEŠOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L. Risik analysis methodology and its implementation on continuous and intermittent water supply systems. In JUNIORSTAV 2011. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 241-252. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

 • 2010

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Plány obnovy vodovodních sítí. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 125-130. ISBN: 978-80-254-6368- 0.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2010, roč. 8, č. 2/ 2010, s. 42-44. ISSN: 1335- 9614.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. s. 127-132. ISBN: 978-80-7204-703- 1.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 21-25. ISBN: 978-80-254-6368- 0.
  Detail

 • 2009

  KOŽÍŠEK, F.; PAUL, J.; GARI, D.; TUHOVČÁK, L.; PUMANN, P. Risk assessment case study 1: Březnice, Czech Republic. In TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap. 1. Londýn, UK: IWA Publishing, 2009. s. 229-238. ISBN: 1-84339-275- 5.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In Strategic Asset Management of Water Supply and Wastewater Infrastructures. 1. Londýn, UK: IWA Publishing, 2009. s. 287-298. ISBN: 1-84339-186- 4.
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Plánování obnovy vodovodních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. s. 17-24. ISBN: 978-80-227-3157- 7.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T. Analýza rizik vodárenských systémů. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. 1. Líbeznice: SOVAK ČR, 2009. s. 47-51. ISBN: 978-80-87140-15- 4.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Analýza vybraných výkonnostních ukazatelů vodárenských společností v ČR. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 15-20. ISBN: 978-80-254-3935- 7.
  Detail

  RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L.; KADLECOVÁ, V. Zákal ve vodovodní síti, metody predikce jeho vzniku a šíření. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 39-44. ISBN: 978-80-254-3935- 7.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. In Pitná voda. 1. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 29-34. ISBN: 978-80-969974-2- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J.; RUČKA, J. Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení. SOVAK, 2009, roč. 18, č. 3, s. 14-15. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

 • 2008

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk analysis concepts and methods - detailed methods. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office; SINTEF, 2008. s. 30-46. ISBN: 978-82-536-1003- 0.
  Detail

  RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; TUHOVČÁK, L.; MERGL, V. Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU. SOVAK, 2008, roč. 17, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-3039.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V. CASE A4: Implementation of FMECA method in evalution of risks in water supply systems - Czech case study. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office, SINTEF, 2008. s. 75-88. ISBN: 978-82-536-1003- 0.
  Detail

 • 2007

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SVOBODA, M.; ŠEBESTA, M. Technický audit vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2007. 1. Zlín, ČR: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 173-179. ISBN: 978-80-239-8740- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J. WaterRisk - riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2007. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 27-32. ISBN: 978-80-239-8740- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; MERGL, V. Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou - projekt WATERRISK. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 7- 8, s. 50-52. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Hodnocení technického stavu a plánování obnovy vodovodních sítí. In Stratégia pre obnovu vodovodných sietí a znižovanie strát vody. Bratislava: Centire, s.r.o., 2007. s. 1-22.
  Detail

  PAPÍRNÍK, V.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodojemů. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 411-418. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T. Method of annual rehab planning of water distribution networks. In LESAM 2007. 1. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. s. 173-173.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In LESAM 2007. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. s. 104-104.
  Detail

  GARI, D.; TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F. Hodnocení a řízení rizik v rámci evropského výzkumného projektu TECHNEAU. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: CERM, 2007. s. 94-96. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; RUČKA, J.; JUHAŇÁK, T. Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů - projekt WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: CERM, 2007. s. 500-506.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Ekonomické aspekty snižování ztrát vody. In Stratégia pre obnovu vodovodných sietí a znižovanie strát vody. Bratislava: Centire, s.r.o., 2007. s. 1-16.
  Detail

 • 2006

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2006. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2006. s. 19-26. ISBN: 80-239-6523- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; SHPAIR, D. Ekonomicky akceptovatelná úroveň ztrát vody. In Straty vody vo vodovodných systémoch. Stará Lesná, Slovensko: Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., 2006. s. 37-42.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. SOVAK, 2006, roč. 15, č. 3, s. 29-29. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Multi- criteria optimization as a support by the rehabilitation planning of the water mains. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň, Rakousko: TU Wien, 2006. s. 247-248. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

  VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; TUHOVČÁK, L. Spolehlivost vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2006. s. 32-41.
  Detail

  SVOBODA, M.; TUHOVČÁK, L. Hodnocení technického stavu čerpacích stanic. In Nové trendy v zásobování vodou a odkanalizování a nakládání s domovým odpadom. Žiar, Slovensko: STU Bratislava, 2006. s. 183-188. ISBN: 80-227-2469- 6.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2006. s. 23-30. ISBN: 80-232-0270- 7.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. Water Science and Technology, 2006, roč. 6, č. 5, s. 129-138. ISSN: 0273- 1223.
  Detail

  PRAX, P.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Posouzení tlakových poměrů na výtlaku odpadních vod Kobylnice. 2006. s. 1-13.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. In 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006. Benjing, Čína: IWA, 2006. s. 1-8.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; MALANÍK, S. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-171.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; ADLER, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J. Vodárenství. Vodárenství. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-223.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SHPAIR, D.; SVOBODA, M. Ekonomický pohled na řešení ztrát vody. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Poděbrady: SOVAK, 2006. s. 81-87.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. SOVAK, 2006, roč. 15, č. 3, s. 29-29. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

 • 2005

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. The Technical Audit of Water Distribution Network Useng the Different Leakage Indicators. In Leakage 2005. Halifax: IWA, 2005. s. 495-503.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P. CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální trendy v úpravě a čištění odpadních vod. Zlín: Centroprojekt Zlín, 2005. s. 13-22.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. 1. Brno: ÚVHO, 2005. s. 1-190.
  Detail

  RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L. Využití neuronových sítí pro predikci poruchovosti vodovodních sítí. In Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 158 ( s.)ISBN: 80-214-2830- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Technický audit vodovodní sítě. In VODA ZLÍN 2005. Zlín, Česká republika: 2005. s. 25-31. ISBN: 80-239-4453- 3.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-01-03272- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk Analysis of Water Distribution Systems. In Security of Water Supply Systems: From Source to Tap. Murter, Chorvatsko: NATO, 2005. s. 1-13.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Small and Medium-Sized Water Suplies: The Czech Republic. In 2nd WEKNOW Conference: Conference Proceedings. Bratislava, Slovenská republika: Kiwa Water Research, 2005. s. 86 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, Ladislav; KUČERA, Tomáš; RUČKA, Jan; SVOBODA, Miroslav. The Technical Audit of Water Distribution Network Using Some of Technical Indicators. 2005.
  Detail

  BERÁNEK, J. a kol. Inženýrské sítě. Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. s. 1-183.
  Detail

 • 2004

  TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 1-200.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S). Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, roč. 54, č. 11/ 2004, s. 327 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., SVOBODA, M. Riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 505 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T., TUHOVČÁK, L. Využití multikriteriální optimalizace při sestavování krátkodobých plánů rekonstrukcí vodovodních sítí. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 266 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., KUČERA, T., RUČKA, J. Hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Praha, Česká republika: SOVAK, 2004. s. 231 ( s.)
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Multi- criteria optimisation for the selection of the right rehab technology for the reconstruction of particular pipe section of water distribution network. In 22nd International NO- DIG Conference and Exihibiton. Hamburg, SRN: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., VRBKOVÁ, P., VIŠČOR, P. Testing of CARE- W in Brno water distribution network. 2004. s. 1-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M. Metodika hodnocení ztrát vody ve veřejných vodovodech. In 36. Konferencia vodohospodárov v priemysle. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2004. s. 35 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86020-44- 4.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., ŠEVČÍK, J. Optimalizace tlakových poměrů vybraných tlakových pásem vodovodní sítě města Liberce. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 13 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Voda Zlín 2004. Zlín: VaK Zlín, 2004. s. 137 ( s.)
  Detail

  NOSEK, R., TUHOVČÁK, L., MIČÍN, J. Use of Optimization Analysis Methods for Priority Assesment of Sewerage Systems Rehabilitation. In Juniorstav 2004. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 235 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. s. 119-123. ISBN: 80-89088-33- 3.
  Detail

 • 2003

  TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Ukazatele ztrát vody a jejich ekonomicky akceptovatelné hodnoty. In Pitná voda. Bratislava, Slovenská republika: Slovenský národný komitét IWA, 2003. s. 94 ( s.)
  Detail

  ALEGRE, H., TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Performance Management and Historical Analysis: The use of the CARE- W PI Tool by the Brno Waterworks Municipality. IWA, 2003.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Vykazování ztrát vody. In Voda Zlín 2003. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2003. s. 153 ( s.)ISBN: 80-239-0072- 2.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VRBKOVÁ, P. Failures analysis for water distribution networks long- term rehabilitation planning. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. s. 307 ( s.)ISBN: 90-5809-560- 6.
  Detail

  NOSEK, R., TUHOVČÁK, L. Optimalizace rekonstrukcí stokových sítí. In Rekoštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava, Slovenská republika: VÚVH, Bratislava, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  KUČERA, T., TUHOVČÁK, L. Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - vodní hospodářství a vodní stavby. VUT v Brně, FAST, Brno: VUT v Brně, FAST, Brno, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., RACLAVSKÝ, J. Expertní systémy pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí - projekt CARE- W. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 95 ( s.)ISBN: 80-7204-301- 3.
  Detail

  SEAGROV, S.; BAPTISTA, J.; CONROY, P.; EISENBEIS, P.; DE FEDERICO, V.; HERZ, R.; LE GAUFFRE, P.; MAZZACANE, S.; ROSTUM, J.; SCHILLING, W.; TUHOVČÁK, L. Computer aided rehabilitation of water networks. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. s. 279 ( s.)ISBN: 90-5809-560- 6.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T. Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 8. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 2003. s. 7 ( s.)
  Detail

  LE GAUFFRE, P.; LAFFRÉCHINE, K.; BAUR, R.; SCHIATTI, M.; TUHOVČÁK, L. Decision support for the prioritisation of water network rehabilitation projects , Data needs and data availability. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. s. 263 ( s.)ISBN: 90-5809-574- 6.
  Detail

 • 2002

  EISENBEIS, P., LE GAT, Y., LAFFRÉCHINE, K., LE GAUFFRE, P., KÖNIG, A., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P. D3 - Models description. WP2 Report No. 2. 1. Cemagref, CESTAS Cedex, France: 5. rámcový program EU, 2002.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Plánování rekonstrukcí vodohospodářskch sítí. In NO- DIG 2002. Praha 2002: CzSTT, 2002.
  Detail

  EISENBEIS, P., LE GAT, Y., LAFFRÉCHINE, K., LE GAUFFRE, P., KÖNIG, A., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P. D3 - Models description. Report No. 2. 1. Cemagref Bordeaux, France: 5. rámcový program EU, Cemagref, France, 2002.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Krátkodobé a střednědobé plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In Odborná vedecká konferencia "AQUA 2002". Trenčín, Slovenská republika: STU Bratislava, 2002. s. 13 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Infrastructure leakage index and other indicators as leakage assessment - the Czech experience. In Conference Proceedings "Leakage Management" International IWA Conference. Lemesos, Cyprus: Water Board of Lemesos, Lemesos, Cyprus, 2002. s. 46 ( s.)ISBN: 9963-8759-0- 4.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  LE GAUFFRE, P., LAFFRÉCHINE, K., BAUR, R., DI FEDERICO, V., EISENBEIS, P., KÖNIG, A., KOWALSKI, M., SEAGROV, S., TORTEROTOT, J., TUHOVČÁK, L., WEREY, C. D6 - Criteria for the priorisation of rehabilitation project CARE - W. No. 3.1 - June 2002. INSA Lyon - URGC, France: 5. rámcový program EU, 2002.
  Detail

  EISENBEIS, P., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P. Reliability as one of the criteria for water mains rehabilitaiton planning. In Proceedings Specialised Conference "Management of Productivity at Water Utilities". Praha, ČR: ICARIS Ltd., Nám. Dr. Holého 8, Praha, ČR, 2002. s. 145 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva a obcí. STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika: STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Trubní materiály a jejich hodnocení z hlediska koroze. In Příčiny koroze a protikorozní ochrana vodovodního potrubí a armatur. VUT v Brně, Veveří 95, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, ČR, 2002. s. 4 ( s.)ISBN: 80-7204-227- 0.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Transformation of the water supplying sector in the countries of Central Europe. In NATO Advanced Research Workshop Urban Water Management:Science, Technology and Service Delivery. Bulgaria. Borovetz: LA PCO - Ljubomir Emilov, Bulgaria, 2002. s. 109 ( s.)ISBN: 954-90924-2- 9.
  Detail

  SEAGROV, S.; SCHILLING, W.; ROSTUM, J.; TUHOVČÁK, L.; EISENBEIS, P.; HERZ, R.; LE GAUFFRE, P.; BAPTISTA, J.; CONROY, P.; MAZZACANE, S.; SCHIATTI, M. Computer Aidede Rehabilitation of Water Network. In 3rd IWA World Congress. Melbourne, Austrálie: IWA, 2002. s. 60-69.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Transformace sektoru zásobování vodou v zemích střední Evropy a srovnání s ČR. 2002.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Transformace sektoru zásobování vodou v zemích střední Evropy a srovnávání s ČR. In Voda Zlín 2002. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2002. s. 3 ( s.)
  Detail

 • 2001

  TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J. CARE - W Computer Aided REhabilitation of Water Networks. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. s. 35 ( s.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  SEAGROV, S., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., EISENBEIS, P., HERZ, R., LE GAUFFRE, P., BAPTISTA, J., CONROY, P. Computer Aided REhabilitation of Water Networks. In 19th International NO- DIG Conference. Praha, Česká republika: ISST, 2001.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. s. 53 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  VALKOVIČ, P., TUHOVČÁK, L. Modely pro stanovení predikce poruch a spolehlivosti vodovodní sítě. In Voda a životní prostředí. Brno, ČR: VUT FAST ÚVHO, 2001. s. 113 ( s.)ISBN: 80-86020-35- 5.
  Detail

  VRBKOVÁ, P., TUHOVČÁK, L. Výkonostní ukazatele pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Voda a životní prostředí. Brno: VUT FAST, ÚVHO, 2001. s. 107 ( s.)ISBN: 80-86020-35- 5.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P. Analysis of Failures and Reliability of the Water Distribution Network as Criteria for Water Mains Rehabilitation Planning. In System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. s. 152 ( s.)ISBN: 80-7204-197- 5.
  Detail Nakladatelství CERM

  RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: CERM, 2001. s. 53 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P. SUPSYS - The Support Tool for the Rehabilitation of Water Mains Planning. In 2nd World Water Congress. Berlín: International Water Association, 2001. s. CD ROM ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L. CARE- W Computer Aided REhabiliation of Water Networks. In NO- DIG Procededings and Exhibitors. Praha: CzSTT, ISTT, 2001. s. CD ROM ( s.)
  Detail UVHO FAST VUT v Brně

  TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J. Projekt CARE- W. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Závěrečná zpráva o realizaci projektu LA 073. Brno: 2001.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; DVOŘÁK, P.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P. SUPSYS - the Support Tool for the Rehabilitation of Water Mains Planning. In IWA 2nd World Water Congress Efficient Water Management - Making it Happen. Berlín, Německo: IWA, 2001. s. 35 ( s.)
  Detail

  VRBKOVÁ, P., TUHOVČÁK, L. Výkonnostní ukazatele pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Voda a životní prostředí. Brno: NOEL 2000, 2001. s. 107 ( s.)ISBN: 80-86020-35- 5.
  Detail Knihovna FAST VUT v Brně

  TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., RACLAVSKÝ, J., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P. Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In VODA ZLÍN 2001. Vodovody a kanalizace Zlín, 2001. s. 139 ( s.)ISBN: 80-238-6726- 1.
  Detail

 • 2000

  TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; RACLAVSKÝ, J.; BERÁNEK, J. SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 41-47. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  VIŠČOR, P.; TUHOVČÁK, L.; DVOŘÁK, P. Analýza spolehlivosti vodovodní sítě analytický modul SUPSYS. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P. Báze znalostí o rekonstrukcích vodovodních řadů. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 54-59. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; KŮRA, O. R&D Aspect of Trenchless Technology at the Heart of Europe - in the Czech republic. In World Congress NO- DIG 2000. Perth, Austrálie: ISST, ASST, 2000. s. 1-10.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J. Expert system as Support of the Make Decision Process for Rehabilitation of Water Mains. In IV. International Conference Water Supply and Water Quality. 2000. Krakow, Polsko: Polish Association of Sanitary Engineers & Technicians - PZITS, 2000. s. 123-131.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J. EXPERTNÍ SYSTÉM JAKO PODPŮRNÝ PROSTŘEDEK PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ A SANACÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ. In 6. konference o bezvýkopových technologiích. Brno, Česká republika: CzSTT, 2000. s. 25 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Výkonnostní ukazatele systémů zásobování vodou. In Voda Zlín 2000. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2000. s. 160 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J.; VIŠČOR, P.; BERÁNEK, J. Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 166 ( s.)ISBN: 80-86020-29- 0.
  Detail

  DVOŘÁK, P.; TUHOVČÁK, L. Multikriteriální hodnocení vodovodních řadů pro potřeby plánování jejich rekonstrukce. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 60-64. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VRBKOVÁ, P. Srovnávací analýza vodárenských společností v ČR. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2000. s. 19-25. ISBN: 80-86020-29- 0.
  Detail

 • 1999

  TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P. Řízení provozu vodárenských systémů a ztrát vody. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 265 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Snižování podílu vody nefakturované ve vodárenských systémech. In Voda Zlín 1999. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 1999. s. 163-169.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., STARA, V., VALKOVIČ, P. Using of new information´ s technologies in open and distance learning. In The learning society and the water- environment. Belgie: European Communities, 1999. s. 305 ( s.)ISBN: 92-828-8308- 6.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P. ŘÍZENÍ PROVOZU VODÁRENSKÝCH SYSTÉMU A ZTRÁT VODY. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 265 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

 • 1998

  TUHOVČÁK, L. Vývoj a perspektiva zásobování pitnou vodou v ČR. In Aqua ´ 98. Bratislava, Slovenská republika: 1998. s. 52 ( s.)
  Detail

  VIŠČOR, P., TUHOVČÁK, L. Spolehlivost vodovodních sítí. In Voda Zlín 1998. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 1998. s. 97 ( s.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L. Ztráty vody ve vodárenských systémech a integrovaný přístup k jejich snižování. In Praha, Česká republika: CECWI, ČVUT v Praze, 1998. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-01807- 5.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P. The used methods for master plan of water distribution system in Brno. In Master Plans for Water Utilities. Praha, Česká republika: IWSA, Czech Republic, 1998. s. 59 ( s.)ISBN: 80-238-2460- 0.
  Detail

 • 1997

  TUHOVČÁK, L. Claryfying the Role of the Municipalities. In Investment Oportunities in the Water Industry of CEE. Budapešt, Maďarsko: 1997.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., ŠTANCL, R., ZATLOUKAL, J. On line link GIS with water distribution models. In Water Pipeline Systems. Velká Británie: Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire, 1997. s. 337 ( s.)ISBN: 1-86058-088- 2.
  Detail

 • 1995

  TUHOVČÁK, L., MADĚŘIČ, R. Geografické informační systémy vodovodních sítí. In Aqua ´ 95. Bratislava, Slovenská republika: 1995. s. 62 ( s.)
  Detail

 • 1994

  MADĚŘIČ, R., TUHOVČÁK, L. Dynamický model analýzy průtoků vodovodní sítě. In Vybrané problémy simulačních modelů. Ostrava, Česká republika: VŠB TU Ostrava, 1994. s. 132 ( s.)ISBN: 80-901229-9- X.
  Detail