doc. Ing.

Ladislav Tuhovčák

CSc.

VHO – docent

+420 541 147 720
ladislav.tuhovcak@vut.cz

Projekty

 • Doba vlivu řízeného proplachu vodovodního potrubí na vybrané ukazatele jakosti pitné vody
  Detail

 • Vybrané problémy systémů veřejného zásobování pitnou vodou
  Detail

 • Experimentální stanovení závislosti odebraného množství vody z výtokových armatur na tlakových poměrech
  Detail

 • Modelování vybraných ukazatelů jakosti pitné vody
  Detail

 • Water Quality in Drinking Water Distribution Systems
  Detail

 • Modelování vybraných ukazatelů a procesů při zásobování odběratelů pitnou vodou
  Detail

 • Vliv okrajových podmínek na optimalizaci tlakových poměrů ve vodárenských sítích
  Detail

 • Vliv hydraulických poměrů ve vodovodní síti na vybrané ukazatele jakosti pitné vody
  Detail

 • Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou
  Detail

 • Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti
  Detail

 • Testování navrhované metodiky hodnocení technického stavu vodovodů
  Detail

 • Citlivostní analýza technických ukazatelů a jejich vah při hodnocení technického stavu veřejných vodovodů
  Detail

 • Metodika hodnocení technického stavu distribučních prvků vodovodů
  Detail

 • Metodika technického auditu vodárenské infrastuktury měst a obcí
  Detail

 • Návrh metodiky hodnocení technického stavu vybraných prvků vodovodů
  Detail

 • Vybrané problémy systémů zasobování pitnou vodou
  Detail

 • Nabídka poskytnutí znalostí pro BVaK, Brno inovační voucher - Výzva 2011
  Detail

 • Development of a Neural Model for Forecasting Residual Chlorine Decay / Vývoj neuronového modelu pro předvídání rozkladu zbytkového chlóru
  Detail

 • Posuzování zranitelnosti veřejných vodovodů
  Detail

 • Using of Artificial Neural Network for evaluation and prediction of some drinking water quality parameters within a Water Distribution System
  Detail

 • MEB060803, Vulnerability and Risk Analysis of Urban Water Infrastructure
  Detail

 • 2B06039, Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou
  Detail

 • OC 130, Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů
  Detail

 • OC 129, Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností
  Detail

 • Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství
  Detail

 • AquaLINGUA
  Detail

 • LA 073, Účast na jednáních International Water Association
  Detail

 • CARE-W
  Detail

 • Etnet 21
  Detail

 • PG98542, Prezentace projektu TEMPUS S_JEP 09109-95 "Continuing Education Centre for the Water Industry"
  Detail