doc. Ing.

Ladislav Tuhovčák

CSc.

VHO – docent

+420 541 147 720
ladislav.tuhovcak@vut.cz

Další informace

  • Zapojení do mezinárodního programu HORIZON 2020
  • Projekt Wat-Qual
  • LEONARDO da VINCI
  • Projekt AQUALINGUA
  • http://scripts.oieau.fr/aqualingua/
  • 5. Rámcový program EU
  • Projekt CARE-W
  • http://www.unife.it/care-w
  • COST