Ladislav Hanuš

SPA – prac. děln. povolání


hanus.l@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 114870
Fakultní účet hanus.l
Správa areálů

prac. děln. povolání

E-mail hanus.l@fce.vutbr.cz