Karel Kovařík

SPA – prac. děln. povolání


Kontakt

Osobní číslo VUT 215234
Fakultní účet kovarik.k
Správa areálů

prac. děln. povolání