Jiří Gabriel

EKR – tech.-hosp. pracov.

+420 541 148 312
gabriel.j@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity