Ing.

Ivo Rohrbacher

SPA – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 706
rohrbacher.i@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity