Hana Strnadová

SPA – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 714
strnadova.h@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity