Ing.

Blanka Obrovská

CHE – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 631
obrovska.b@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity