Bc.

Anna Motejzíková Pospíšilová

OVV – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 133
pospisilova.a@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity