Bc.

Anděla Švecová

EKR – tech.-hosp. pracov.

+420 541 148 645
svecova.a1@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 183407
Fakultní účet svecova.a1
E-mail svecova.a1@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 148 645
Místnost R707  Rybkova 1, 602 00 Brno