Alena Sklenářová

KDK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 301
sklenarova.a@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity