Alena Nováková

VHK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 771
novakova.a@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity