Přijímací řízení

Program Stavební inženýrství
bakalářský stupeň studia

Další

Důležité termíny

Předchozí Další

Přijímačky dělat nemusíte, když…

  • …máte za sebou přípravný kurz z matematiky nebo fyziky a v závěrečném testu jste získali alespoň 20 bodů
  • …jste dosáhli na střední škole průměru známek do 2,20 
  • …jste obhájili středoškolskou práci vedenou doktorandem fakulty, nebo jste se umístili na STAVOKSu a do 3. místa
  • …jste v Národních srovnávacích zkouškách matematické části anebo v testu Obecných studijních předpokladů dosáhli percentilu 40 a více

Přijímací zkouška

Otestujeme si vaše znalosti z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolských osnov. Test proběhne elektronickou formou a na jeho vyplnění budete mít 60 minut.

Vzorové testy přijímaček

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum  Alfons.

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…naše fakulta je tou nejstarší na celém VUT? Jsme tu už od roku 1899!

Nenalezli jsme nějakou informací? Určitě ji najde ve směrnici děkana pro přijímací řízení: